Ye-Adiss Ametna Ye-Ager bet tzta

Ingedih Adiss Amet meTa kenetiztaw

Ager beten iyasebu metekeziaw

Iyeteqarebe sihed gizew

Ye- Adissu Amet mekeberiaw

Hasab Cilit bilo wode agerbet

Yihen gize yih yedereg neber malet

Be-nafqot mewatet

Sitawes Ye-amet baalu wazema

Ye-beg Ye-doro Cuhet be-yeseferu sisema

Ye-beteseb girgir le-Adiss Amet

Hulun amwalto le-megegnet

Ye-set lijoC mesebsebiaw

Sile negew Abeba ayeh woye memakeriaw

Ye-Adissu libs haya, selasa gize melekiaw

Abat dimitseun kef adrego metariaw

Ye-inat metadefu wodih wodiaw

Ye-tizazu mebzat

Kelelaw qen yeteleye meaaat

Adissun libs taquoxixuna mastenqeqiaw

Ye-Amet beaalun seaat marazemiaw

Adiss libs lebso le-metayet

lelitun inqilf maTat

Woyenem be-iqule-lelit indegena lekito metegnat

Andandem indetelebese Tewat tegneto megegnet

Ere sintu tizita tenegro Ye-Addis Amet

Ye-lalibelaw Cuhet doro sayeneqa

Dimtseu ye-selelew ye-lelew lanqa

Yale, yelele mireqa

Ye-Addis Amet megbiaw milikit

Ye-beg qoda yalew bayu mebizat

Ye-set lijoC dimitse Abeba ayeh hoye

Ke-wodia mado ke-sefer belaye

MeTadefu be-Adissu libs amro lemetayet

Be-Adissu Amet

Beteseb hulu nafkotun yemiwoTabet

Ye-abat sira, Ye-lig timihirt yelelebet

sibelu, siTeTu, Sidesetu Yemiwalbet

Ingedih Adiss Amet meTa kenetizitaw

Ager beten iyasebu metekeziaw

_________________________________

Sara Amesalu *

SAMESAL1@cc.swarthmore.edu *